اخرین درمان شپش سر

تنها درمان شپش سر اخرین درمان شپش سر وجدیدترین درمان شپش سر
یکشنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1392

باز هم تکرار میکنم

باز هم می گوییم ایت روش هیچ ضرری ندار د خیلیها سفرش می کنند ادمهای عادی ماهی یک یا دوبار سس مایونز را دوساعت روی سر بگذارند تا موها پر پشت تر شود ..در ضمن افراد زیادی غیر نز دیکان من انجام دادند یک سال هم گذشته وغیر از دعا کردن چیز دیگری نگفتند...سم شیمیای را روی سرتان میگذارید .پرمترین ولیندان .حالا می گویم یک خوراکی را بگذارید .بابا هیچ را ه حل دیگهای غیر از خفه کردن شپش وجود نداره سمها بی اثر وپر ضرر هستند اخه شپش به انواع سم مقاوم شده سرچ کنید متوجه میشوید.. در ضمن ملافه ها ولباسهای در تماس را یا با اب گرو بشویید یا 2 هفته قرنطینه کنید تا زودتر نتیجه بگیرید وبا شپشهای جدید دوباره نخواهید مبارزه کنید وهمه نز دیکان این کار را انجام دهند .تا از جای بر نگردد .نسلشان منقرض شود .نترسید فقط احتیاط است

Powered by WebGozar